Sprawdzanie budynków kamerą termowizyjną.

 

Przykładowe zdjęcia z prowadzonych pomiarów: